Обучение

На 13 и 14 декември в Областен Съвет на БЧК Шумен, членовете на Младежкия Авариен Екип проведоха открито обучение на принципите и работата на МАЕ Шумен и на основните форми за оказване на Първа Долекарска Помощ. Целта на обучението бе, привличане и задържане на млади доброволци като се промоцира работата на МАЕ Шумен сред учениците от Шуменските училища.

Коментари