Общинско събрание в Нови Пазар

В съответствие с устава на Български Червен Кръст и Инструкцията за провеждане на отчетно изборната кампания 2008/2009 г. в Българския Червен кръст, днес 18.12.2008г се проведе отчетно изборното събрание на Общинската Червенокръстка организация в община Нови Пазар.

В събранието взеха участие 17 делегати излъчени от дружествата на общинската организация.

Д-р Димитър Чакъров председател на Общински Съвет на БЧК Нови Пазар отчете дейността на организацията за изминалия четиригодишен период.

След предложение и гласуване, делегатите избраха ново общинско ръководство на БЧК в община Нови Пазар с председател Златинка Русева.

Коментари