консултации

Днес от 12.00 часа в сградата на ОС на БЧК Шумен, представители на Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи и дирекция „Пътна полиция", консултираха гражданите на Шуменска област по отношение на:

1.    На необходимите действия при настъпване на катастрофа и за предявяване на превенция за изплащане на обезщетение.

2.    На съдействие пред застрахователите за получаване на справедливо обезщетение за претърпените вреди, пропуснати ползи и извършените разходи за лечение.

3.    За осигуряване на компетентна защита, в случай на отказ от застрахователя да изплати полагащото се обезщетение, или при съдебно производство, свързано с настъпило застрахователно събитие.

Пламен Петров

Областен Съвет на БЧК Шумен

ул. "Цар Освободител" № 143

Град Шумен 9 700

0889 425 555

054 87 73 36

054 87 20 03

www.shumenredcross.blogspot.com

 

Коментари