Благодарност

Областен Съвет на БЧК Шумен, изказва благодарност на всички доброволци на Шуменската областна Червенокръстка организация, взели активно участие в Националната кампания „Общество за всички възрасти" 1 октомври – международен ден на възрастните хора.

 

Пламен Петров

Областен Съвет на БЧК Шумен

ул. "Цар Освободител" № 143

Град Шумен 9 700

0889 425 555

054 87 73 36

054 87 20 03

www.shumenredcross.blogspot.com

 

Коментари