Обучение по оказване на първа помощ

 Доброволците от Българския Червен кръст в Шумен бяха  партньори по време на републиканското състезание по бокс в Арена Шумен.  На  обособения пункт младежите оказваха първа долекарска помощ и психо-социална подкрепа.  За всички учатниици в състезанието е подсигурена минерална вода.Коментари