КУРСОВЕ ПО ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ЗА КАНДИДАТ ШОФЬОРИ

 В изпълнение на заповед РД-23-107/09.04.2021 на Генералния директор на БЧК за провеждане на курсовете по Първа Долекарска Помощ за кандидат шофьори в условията на извънредна епидемична обстановка, от 12 април 2021г, БЧК Шумен стартира провеждането на дистанционен теоретичен курс в Шуменска област.

Всеки курсист може да се запише за курса в платформата https://e-training.redcross.bg/ като се регистрира със своите лични данни, избере от менюто "Курсове по Първа помощ" и "ДИСТАНЦИОНЕН КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ". След това избира желаната локация - Шумен и кабинет.
Записвайки дата в системата, курсистите следва да имат пред вид, че това е датата за явяването им в кабинет на БЧК Шумен за практически упражнения,
а теоретичната - дистанционна част на курса, трябва да бъде успешно премината заедно с тестовете на всеки модул, както и финалният тест до 24 часа преди избраната дата за практическо обучение.
Датите за практическото обучение ще бъдат отворени на 12 април 2021г след съгласуване с лекторите.

Коментари