Хелфи в НУ "Илия Блъсков"

През месец  март 2018г. доброволците от БМЧК стартираха обучение по програма: Хелфи в Начално училище "Илия Р. Блъсков" в Шумен с две групи ученици от вторите класове. Обучители по темата са Йоана Щерева и Петина Христова.  Първата тема, която разгледаха с децата бе  "Запознанство с Хелфи и неговите приятели". Второкласниците  научиха историята за духчето Хелфи, което ще бъде и техен приятел при следващите им срещи. Доброволците подготвиха много развлекателни игри, оцветявки и книжки, в които да работят и отбелязват най-важните неща по време на съвместните им работа.  Учениците от 2а клас си изработиха  и „Хелфи" ключодържател.
Коментари