Обучение на тема: Психосоциална подкрепа

На 04 ноември  2017г. доброволците от БМЧК Шумен проведоха обучение на тема: Психосоциална подкрепа-първо ниво. Обучителите Кирил Кирилов и Мартин Миланов запознаха младежите с основните понятия: какво е ПСП и ППхП и кога има нужда от тях, стрес, видове стрес и реакции при стреса, начини на комуникация, принципи на ППхП и пренасочване на пострадалите към специалисти. Обучителите бяха подготвили практически занятия, по време на които доброволците  стъпка по стъпка решаваха казуси и разглеждаха различни ситуации за оказване на психосоциална подкрепа.

 

Коментари