Превенция и контрол на ХИВ/СПИН

На 23 януари, 2015г. доброволци на БМЧК Шумен, работещи по програма "Превенция и контрол  на ХИВ/ СПИН"  по Компонент 7,   към  Министерство на здравеопазването, раздаваха информационни материали и презервативи  в централната част на града. Младежите работещи  на терен,   разясняваха на гражданите методите за предпазване и последиците от сексуално-рисково поведение.

 

Коментари