Приятел до теб

Областният съвет на БЧК Шумен за втора поредна година реализира проекта  „Приятел до теб". Основната цел бе да се намали степента на социална уязвимост и да се задоволят ежедневни жизнени потребности на 40 бездомни лица,  пребиваващи през зимните месеци на територията на град Шумен.  Достигайки до хората, изпаднали в социална изолация, обучените предварително доброволци им оказаха пряка психосоциална подкрепа. На бездомните се предоставиха хранителни пакети, хигиенни консумативи, зимни шапки и чорапи. Проектът се реализира през месеците ноември и декември  2014г.     

Коментари