Обучение по психосоциална подкрепа

   На 17.09.2014 ч. в ОС на БЧК- Шумен се проведе обучение на тема "Психосоциална подкрепа на възрастни хора, преживели насилие". Обучението е част от работата на Областната организация по проект "Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране за правата им".
   Обучител на семинара беше Стефанка Томчева- магистър по психология, позитивен психотерапевт. Обучени бяха 12 възрастни хора, работещи по проекта.
   Целта на обучението беше да се изгради капацитет у възрастните хора за разпознаване на видовете насилие и начертаване на първите стъпки в оказването на психосоциална подкрепа на хора, преживели насилие.

Коментари