Обмяна на опит

На 2 и 3 юли 2014 г доброволци от Търговище,Габрово,Шумен и Ямбол се срещнаха в Дряново,за да обменят добри практики при изпълнението на дейности по проект "Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране за правата им". Обсъдиха се успешни застъпнически кампании,проведени в четирите области и работата на групите в подкрепа на самотни възрастни хора и деца в неравностойно положение.
 

Коментари