Рожден ден БМЧК

На 15 октомври пред ДКТ "Васил Друмев" доброволците на БМЧК проведоха мащабна акция, с която отбелязаха рождения ден на Младежката организация( 14 октомври). Бяха обособени пунктове, където се представяха основни дейности на БМЧК- превенция на СПИН и различни зависимости, Арт работилничка, фондонабиране, приемна грижа. Членове на Младежкия авариен екип направиха демонстрация на оказване на първа помощ.
Акцията успя да привлече обществен интерес с разнообразието от представяни дейности и усмихнатите доброволци.

Коментари