Обмяна на опит

На 28 май в гр. Благоевград се проведе среща между доброволци от третата възраст, представители на Областните съвети на БЧК Благоевград и Шумен. Възрастните хора обмениха опит и добри практики, едновременно с това се възродиха идеи за бъдещи мероприятия и инициативи, посветени на Европейската година на активно стареене и солидарност между поколенията.

 

Коментари