16 октомври - международен ден за борба с глада

Защо Ден за борба с глада?

Международният ден за борба с глада – 16 октомври, е обявен от Организацията по прехраната и земеделието към ООН през 1979 г. с резолюция от 20-то заседание на Общото събрание на организацията. Избраната дата е годишнината от създаването на Организацията по прехраната и земеделието към ООН през 1947 г. Оттогава този ден се отбелязва в повече от 150 страни по света.

Целите на Международният ден за борба с глада са:

· Да повиши информираността в обществото по отношение на размерите и дълготрайността на проблема и да насърчи сътрудничество за преодоляването на глада, недохранването и бедността;
· Да привлече интерес към селскостопанското производство и да се насърчи нациоално и международно сътрудничество в тази сфера;
· Да се насърчи пренасянто на научен и технологичен ресурс към развиващите се страни и да се модернизира селското стопанство;
· Овластяване на селското население и включването му в процесите на вземане на решение, по въпроси засягащи развитието;
· Да се повиши жизнения стандарт на селкото бедно население;
· Да се насърчи сътрудничеството меду развиващите се страни в сферана на селското стопанство, риболова, хранителното производство и развитието на селските региони.

Под мотото на този ден са направени редица опити да се намали броя на гладуващите хора по целия свят. Разработвани са редица хранителни програми, подходящи селскостопански политики и дългосрочни проекти.


Ролята на Червения кръст

Като най-голямата и стара хуманитарна организация, Червеният кръст развива дейности в тази област. Понякога като основен инициатор, а друг път като партньор в подкрепа на най-бедните страни или такива, които са засегнати от природни бедствия и военни конфликти. Въпросът с борбата с глада и бедността е особено широко засегнат в региони, в които безработицата се увеличава. Неща като осигуряване на обеди в училища, организиране на ваканции за деца, или тържества за различни празници, раздаване на дрехи и финансова подкрепа са основните ни дейности през цялата година.
Ето защо един от проектите, предложен от Финландски Червен кръст, бе да се продава хляб по време на Международният ден за борба с глада и да предостави набраните средства за изхранване на най-бедните хора. Ефекта от тази дейност, която продължи много години има разултат далеч над очакванията на организаторите. ФЧК успя да събере над 5 милиона долара за да подкрепи нуждаещите се.
През 1999 година Полският Червен кръст поде идеята и я осъществи на територията на Централна и Източна Европа, като една прекрасна възможност за набиране на средства за най-бедните. Това бе също и начин да се алармира обществеността да прояви загриженост към този проблем. ПЧК разви различни дейности на територията на Лодз – те осигуриха хляб от местните пекарни и го продаваха на 6 пункта в града, като набраха 1800 злоти. Тези средства позволиха осигуряването на 720 обяда за децата в няколко училища. През 2000г. кампанията бе повторена из цялата страна като освен продажбите на хляб се осъществиха и набиране на средства в ресторантите, като на масите бяха поставени разяснителни брошури и кутийки, в които всеки клиент можеше да остави сума, с която да подкрепи каузата; осигурена бе безплатна храна за бездомни и деца на 16 октомври, а акцията бе “Донеси още един сандвич за приятеля си”; събрани бяха и различни хранителни продукти в градовете с цел приготвяне на вечери и раздаването им в ученическите столове.
През 2001г. в проекта се включиха още две страни – Словакия и Словения. А през 2002 година се присъединиха още 8 страни от Централна и Източна Европа, между които и България. От страна на Българския Червен кръст тогава кампанията бе проведена в 9 областни организации, като доброволците там организираха дейности, с които по интересен и оригинален начин отбелязаха честването на този ден.
През 2003 г. в към инициативата за отбелязване на 16 октомври се присъединиха Румъния и Македония, с което страните от региона, участнички в кампанията станаха 10. България се включи за втори път в отбелязването на този ден, вече със 16 областни организации на Червен кръст (два пъти повече в сравнение с предходната година). Мотото на кампанията беше “Време е да се присъединиш към борбата с недохранването и бедността!”, а нейната цел бе поне на този ден да няма хора, ровещи в боклукчийските кофи за хранителни отпадъци. 16-те областни организации на БЧК, включени в проекта (Бургас, Благоевград, Габрово, Пловдив, Ловеч, Силистра, Стара Загора, Перник, Смолян, Търговище, София-град, София-област, Сливен, Русе, Хасково и Шумен) взеха активно участие в мероприятията по повод деня за борба с глада, като целта им беше да обхванат максимален брой бенефициенти. Допълнително извън проекта се присъединиха и областните Червенокръстки организации във Велико Търново, Враца, Монтана и Добрич. Те се включиха със съответните дейности в отбелязването на този ден. Целева група бяха деца от социално слаби семейства, сираци и полусираци, както и възрастни хора, живеещи под прага на бедността. Кампанията беше придружена с разпространение на рекламни материали (картички, брошури и плакати).
През 2004 година десетте страни от региона отново отбелеязаха 16 Октомври - Международен ден за борба с глада, под патронажа на Международната Федерация на Червения кръст и Червения полумесец, а БЧК проведе кампанията в 15 Областни съвета. Мотото на кампанията бе: “Можем да спрем това!”. Основните дейности включиха: организиране на благотворителни обеди в трапезариите на БЧК, раздаване на хранителни пакети на учениците по училищата и на бездомните; привличане на общественото внимание към проблема и взимане на мерки за ограничаването му, фондонабирателни акции. Целевата им група бяха деца от социално слаби семейства, сираци и полусираци, както и възрастни хора, живеещи под прага на бедността.
Доборволците организираха с голям ентусиазъм благотворителни обеди в трапезариите на БЧК, раздаваха хранителни пакети на учениците по училища, домове и на бездомните хора; намираха начини за привличане на общественото внимание към проблема и взимане на мерки за ограничаването му, развиваха фондонабирателни акции, разнасяха хляб.
Най-атрактивни бяха акциите “Визитна картичка” – за събиране и разпределяне на дрехи и ученически пособия между връстници от различни учебни институции; Кампанията “Донеси още един сандвич за приятеля си”; поставяне на кутии във веригите на хранителни стоки; Улични шествия и тържества на главните площади;
В повечето области младежите сами сготвиха и приготвиха храната за 16 октомври. В резултат на съвместните усилия на доброволците, персонала на държавните институции или училищния състав 2 435 социално слаби хора получиха безплатни обяди, хранителни пакети и най-вече – частица внимание!

Коментари