Общи знания по ПДП с ученици от ОУ "Христо Ботев" с. Църквица

На 18 октомври доброволци от БМЧК Шумен проведоха обучение по първа долекарска помощ с ученици от шести и седми клас на ОУ " Христо Ботев" с. Църквица. Обучител бе  Елиф Хасанова, която ги  запозна с основните теми по ПДП, спасителна верига, порезни рани, изгаряния и др. Учениците се забавляваха, като прилагаха придобитите знания в практическото занятие.

Коментари