Обучение на тема: Превенция и контрол на ХИВ/СПИН с младежите от ЦНСТ гр. Велики Преслав

На 27 март 2015 г. доброволци на БМЧК Шумен, работещи по проект към Министерство на здравеопазването- Компонент 7, проведоха обучение на тема: Превенция и контрол на ХИВ/СПИН,  с младежите от Центъра за настаняване от семеен тип в град Велики Преслав. Основният подход, който използваха доброволците бе:  Връстници обучават връстници. По време на обучението червенокръстците обърнаха внимание на приятелството, взаимоотношенията и  сексуално-рисковото поведение. Използваха се различни методи и игри, както  за предаване на основната информация, така  и за „разчупване на леда" с  младежите от Дневния център за деца без увреждания.

Коментари