Приемен изпит за водни спасители

На 9 май 2014 г. от 19 часа, на басейна на Военното училище се проведе приемен изпит за кандидати за водни спасители, организиран от БЧК- Шумен. Явиха се 21 желаещи да станат спасители, като от тях 14 покриха изпитните нормативи. Петима младежи ще се обучават в квалификационна степен "Воден спасител на плувен басейн и водни паркове", а девет ще вземат квалификация  "Воден спасител на открити водни площи и море".
 В продължение на един месец курсистите ще усвояват теоретични знания и практически умения, свързани с водно- спасителната дейност и техники по оказване на първа помощ при воден инцидент. Курсът ще завърши със заключителен изпит, а успешно завършилите го ще получат сертификат, който се признава в страните на  Европейския съюз.

Коментари