Есенно училище за напреднали

 Петима доброволци от клуб К7 участваха в Есенно училище за напреднали
обучители по подхода ВОВ. От 30.09 до 4.10.2011 г. те посетиха НУЦ на
БЧК в Лозен, където се проведе обучението. То имаше за цел да се повиши
капацитета на подучителите по Компонент 7 за работа по подхода ВОВ и да
се развие екип от обучени възрастни и млади хора, който да
разпространява подхода.
 

Коментари