Доброволците на МАЕ Шумен предават своите умения и опит

На 20 април 2011г доброволците от Младежкия Авариен Екип Шумен, проведоха открит урок с Ученическия Екип по Първа Помощ от град Смядово.Коментари