Купони

Една от основните дейности на БЧК Шумен е осигуряване на оптимална работа на Хранителна Банка Шумен. Във връзка с 1 октомври – деня на възрастните хора на 21.09.2007г в 9 часа Хранителна Банка Шумен ще предостави на самотно живещите възрастни хора 7 800 купона за хляб. Купоните са осигурени с любезното съдействие на община Шумен. Ще бъдат обхванати членовете от Общински Съвет на Съюза на пенсионерите Шумен, Съюза на инвалидите, Съюза на слепите и Сдружението на вдовиците и вдовците.
От създаването си до сега Хранителна Банка Шумен е раздала 98 234 купона за хляб.


One of the main activities of BRC Shumen is securing optimum work of food bank Shumen.
In relation with the 1 October Day of old Humans of 21. 09. 2007 in 9 Hours a food bank of Shumen will gift of solitarily living old humans -7 800 birthday parties for bread.
The birthday parties for bread are guaranteed with the kindly cooperation of municipality Shumen.
They will be the members of old humans, members of invalids, members of the blinds and the members of the widows and the widowers.
Food bank Shumen in this moment has gifts 98 234 birthday parties for bread.

Коментари