Обучение

Български Червен Кръст Шумен организира курсове по "Водно спасяване" и "Общ и възстановителен масаж".
Всеки който проявява интерес може да се свърже с нас или да дойде при нас!

Коментари