четвъртък, 16 февруари 2017 г.

Любов, сигурност, доверие...

По повод  Националната АНТИ/ СПИН кампания и Деня на влюбените  БМЧК Шумен,   Общински здравен център   и РЗИ Шумен  проведоха на   13 и 14-сти  февруари  2017 г.  тренинг - обучение на тема: „Любов, сигурност, доверие".  Учениците от СУ „Йоан Екзарх Български" и ОУ „Д-р Петър Берон"  показаха  много знания и добра подготовка по темата. Организаторите бяха подготвили много забавни игри, любопитни факти и  интересна информация за болестта и начините за превенция. Кампанията премина под мото: Прегръдката не убива. Дискриминацията-ДА!

вторник, 14 февруари 2017 г.

Обичай безопасно!

По повод 14 февруари – Деня на влюбените и виното, доброволци от Младежкия Червен кръст в Шумен, съвместно с Регионална здравна инспекция и Общински здравен център организираха традиционен хепънинг.  В 12 часа пред Драматично-куклен театър „Васил Друмев" малките червенокръстци издигнаха арка с червени балони и раздадоха много валентинки, брошури с информация за начините за предпазване от полово-предавани болести, както и много презервативи.

Доброволците изработиха специален щанд,  където много мераклии се възползваха от  раздаваните целувки и прегръдки.

Част от инициативите включват и тренинги на тема „Любов, сигурност, доверие..." с ученици от СУ „Панайот Волов", II Основно училище „Д-р Петър Берон", СУ „Йоан Екзарх Български".

По данни на  „Националната програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН" към Министерството на здравеопазването от началото на годината до 01 февруари 2017 г. в страната са открити нови 13 ХИВ-серопозитивни лица, с което носителите на ХИВ в страната официално са 2 487 лица. И през миналата година се запазва тенденцията броят на новорегистрираните мъже да е над четири пъти по-голям. Приблизително 90% от новорегистрираните с ХИВ-инфекцията в България през 2016 г. са инфектирани по сексуален път.

 

четвъртък, 9 февруари 2017 г.

Обучение на тема: Превенция и контрол на ХИВ/СПИН

На 6-сти  и 7-ми февруари 2017г. в ОС на БЧК Шумен се проведе надграждащо обучение на тема: Превенция и контрол на ХИВ/СПИН.  В обучението се включиха доброволци от клубовете в град Шумен и от общините Никола Козлево, Смядово, Нови пазар и Каспичан. Двудневното обучение бе водено от  националния координатор по ХИВ/СПИН  Станимир Бояджиев.  Той  затвърди базовите знанията на младежите по темата,  запозна ги с новата материя и с иновативни методи и механизмите на работа със ЗОМ. Заедно  с доброволците изработиха план и алгоритъм за провеждане на лекции в училищата на принципа „Връстници обучават връстници". Обучението бе част от планираните дейности във връзка с 14 февруари- Националната ХИВ/СПИН кампания и Денят на влюбените.

петък, 3 февруари 2017 г.

ПДП с доброволците от клуб "Надежда" - общ.Никола Козлево

На 2 февруари  2017г. доброволци от БМЧК Шумен  проведоха обучение с връстниците си от клуб „Надежда" Община Никола Козлево. Водещ на обучението бе  Елиф Хасанова.  Младежите дискутираха природните катаклизми, бедствените ситуации случващи се около нас и необходимостта от подготвени по ПДП хора. Доброволците  разгледаха основните правила на спасителя, спасителна верига, различните видове наранявания и как да се  реагира  при кризисни ситуации.  

сряда, 18 януари 2017 г.

Обучение по ПДП

В залата на Областния съвет на БЧК -Шумен се проведе обучение за доброволци на организацията. Обучител по темата бе Елиф Хасанова  преминала национално обучение по  първа долекарска помощ на Зимна академия в НУЛЦ на БЧК -с. Лозен.

петък, 13 януари 2017 г.

Общо събрание на клубовете

На 13 януари 2017г. в ОС на БЧК Шумен се проведе годишното отчетно-изборно Общо събрание на клубовете/ОСК/.  Присъстваха  делегати  от всички младежки клубове в града и  общините.

Деян Иванов –областен координатор,  прочете отчета за дейността на младежите  през  отчетния двугодишен период.  Доброволците направиха  избор на ново ръководство. За областен координатор на БМЧК-Шумен  избраха Михаил Хуммел - ученик от ППМГ „Нанчо Попович",  а  за заместник-областни координатори: Елиф Хасанова - ученичка от ПГПЧЕ „Никола Йонков Вапцаров"  и Селджан-Сечил Ерджан- ученичка от ППМГ „Нанчо Попович" . За делегати на Националния събор на БМЧК бяха избрани: Теодора Петрова и Кирил Кирилов. 

Делегатите на ОСК  приеха Плана за дейността на  БМЧК Шумен за 2017г и Насоки за работа на младежката областна организация за следващия двугодишен период.

 

петък, 6 януари 2017 г.

БЧК Шумен подкрепи бездомните с хранителни пакети

Във връзка с падналите обилни снеговалежи и ниски температури, Областен съвет на БЧК Шумен подкрепи настанените в кризисния център на община Шумен бездомни  със седем хранителни пакета!