Световен ден на първата помощ

Доброволците от Българския Червен кръст в Шумен отбелязаха Световния ден на първата помощ, който се чества всяка  втора събота през месец септември. Тази година събитията преминават  под мотото „Първи действия при пътно-транспортни произшествия".  На 8 септември 2018 г.,  всички участници хванати за ръце, образуваха традиционната за този ден спасителна верига при оказване на първа помощ.  Основната цел на събитието е да се повиши осведомеността на обществото на Шумен за значението на първата помощ при спасяването на човешки живот.

Във връзка с инициативите  за пътната безопасност,  през месец септември  служители на сектор „Пътна полиция" се включват с беседи към бъдещи шофьори по време на курсовете им по първа долекарска помощ, които се провеждат в залата  БЧК- Шумен.   Целта е да се заостри вниманието на кандидат-шофьорите за недопускане на произшествия. Основният акцент се поставя върху отговорността им като водачи на пътя,  разясняват се  най-честите причини за пътно-транспортни произшествия. Основен призив по време на  беседите е за разумно шофиране, огромно внимание и голяма отговорност към най-уязвимите участници в движението- пешеходците, децата и възрастните хора.

Темата за злополуките на пътя е изключително актуална – всяка седмица в България загиват повече от 15 души, а над 150 са пострадалите с тежки травми, някои от които остават инвалиди за цял живот.  Знанията по Първата помощ са изключително важни, за да се реагира адекватно при различни наранявания, за да се намалят  страданията и да се подобрят шансовете за оцеляване на пострадалия. 

Коментари