МАДАРСКИ КОННИК 2016

Една от дейностите на ОС на БЧК Шумен е обучение и поддържане в перманентна готовност на Доброволният екип за оказване на помощ при бедствия, аварии и катастрофи към ОС на БЧК Шумен. 
От 20 до 22 май 2016г в ареала на село Кюлевча се проведе между регионално обучение на Доброволните екипи за работа при бедствия аварии и катастрофи от Областните Червенокръстки организации на Варна, Търговище, Добрич, Силистра и Шумен. 
Обучението бе под патронажа на г-н Христо Григоров - председател на БЧК и г-жа Милена Недева - кмет на община Каспичан.
Специални гости обучители бяха д-р Никола Николов - директор на дирекция "Мениджмънт бедствия" при НС на БЧК и Георги Стамов - Планинско Спасителната служба при НС на БЧК.
Отработиха се въпроси по стиковката и взаимодействието на отделните аварийни екипи за незабавна и адекватна реакция за оказване на помощ на пострадали в бедствена и кризисна ситуация както в планината така и при наводнение.

Всички участници бяха наградени с грамоти за показаните изключителни умения и професионализъм, както при алпийското спасяване на Мадарските скали, така и при спасяването на давещи се във воден басейн, от председателя на БЧК г-н Христо Григоров и връчени от члена на НС на БЧК и председател на ОС на БЧК Шумен д-р Николай Чобанов. 

Коментари