Интервенционните запаси от първия транш бяха раздадени!


Приключи раздаването на интервенционните запаси от първия транш за подопомагане на социално слабите хора от Шуменска област. 9 043 получиха по 6 килограма брашно, което е 68% от имащи право. Втория транш от 54 260 кг брашно ще пристигне до края на месеца. раздаването ще започне от 11 август. Виж!!!

Коментари