Училище за Човеци

 На 03 август 2022г, Командира на ДЕРБАК Шумен - Румен Райчев в контекста на изпълнение на плана за работа на ДЕРБАК Шумен за 2022г, проведе обучение - семинар с малчуганите от трето основно училище Шумен под надслов "Когато малките учат големите. Училище за Човеци."

Коментари