Подготовка на ученици от 3 до 5 клас за реакция при наводнения и последващи кризи

На 3 юни в Шумен стартира петдневното обучение на първите две от общо 8 групи за месец юни на ученици от 3 до 5 клас за реакция про наводнения и последващи кризи.Коментари