Обучение на ВАЕ-Шумен

От началото на месец  септември 2018г. доброволците от БМЧК Шумен проведоха  поредица от тренировки и обучения с отбора на Възрастния авариен екип /ВАЕ/-Шумен.   Участници се подготвиха по предварително подготвен конспект включващ теми по първа долекарска помощ, психосоциална подкрепа, реакция при бедствия аварии и катастрофи и права на възрастните хора.  Отборът ще представи шуменската областна червенокръстка организация на Националното състезание за възрастни хора, което ще се проведе за четвърта  поредна година в НУЛЦ на БЧК- с. Лозен от 05.10.2018г. до 07.10.2018г.  Коментари