Детска полицейска академияНа 16 април 2018г   доброволци от БМЧК Шумен проведоха обучение с ученици  от ОУ „Св. св. Кирил и Методий" с. Царев брод по програма „Детско полицейско управление".  Доброволците запознаха учениците с основните стъпки в оказването на първа помощ, стандартните предпазни мерки, кръвотечение, счупване, изгаряне и измръзване.  По време на обучението доброволците показаха и практически умения за реакция в критична ситуация. Отборът на училището ще представя област Шумен на Националното състезание, на което ще покажат своите знания като преминат през различни пунктове  ситуации.Коментари