Обучение по психосоциална подкрепа за възрастни хора

На 6 ноември 2014 г. се проведе обучение на тема "Психосоциална подкрепа на възрастни хора, преживели насилие" като част от работата на Областната организация по проект "Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране за правата им".
Обучител и в това занятие беше Стефанка Томчева, която обучи 12 възрастни хора, доброволци по проекта.
 Целта на обучението беше да се изгради капацитет у възрастните хора за разпознаване на видовете насилие и начертаване на първите стъпки в оказването на психосоциална подкрепа на хора, преживели насилие.

Коментари

Анонимен каза…
Браво за това. Г-ца Томчева вин аги е била номер 1