Обмяна на опит

На 16 и 17 декември 2013 г. ОС на БЧК Шумен беше домакин на срещата по обмяна на опит по проект "Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране за правата им". Доброволците, работещи по проекта, посрещнаха представители на целевата група към областните съвети на БЧК на Ямбол, Добрич и Търговище.
Целта на срещата бе областите да представят своите дейности по проекта. Представители на възрастните хора споделиха своя опит и добри практики.

Коментари