общо събрание на областната организация на български червен кръст разград

На първи март доктор Николай Чобанов – член на НС на БЧК,  взе участие в редовното годишно отчетно събрание на Разградската областна Червенокръстка организация!

Коментари