Ваканция без риск

На 27 юни в "Аква парк" се проведе годишния традиционен празник "Ваканция без риск". Същият бе открит от председателя на ОС на БЧК Шумен - д-р Николай Чобанов. Той се организира благодарение на любезното съдействие и спомоществователство на община Шумен и Риокоз Шумен. На празника младите хора, под формата на игри и демонстрации имаха възможност да се запозанят с формите и начините на превенция на младите хора от ХИВ/СПИН и как безопасно да се държат в баейни и открити водни площи.Коментари