четвъртък, 19 юли 2018 г.

Мотивирани, адекватни, ефективни - междуобластно обучение

От 5 до 7 юли 2018г. в местността Ксилифор край Велико Търново се проведе обучение по първа помощ за доброволци от Търговище, Шумен и Велико Търново. Освен традиционните практически занятия с пострадали, теория и тестове за проверка на знанията, участниците имаха удоволствието да проведат тренировка по спортно ориентиране. Обучители и наши партньори бяха представителите на клуб "Вариант 5", Търговище. Междуобластното обучение е част от проект "Младежки аварийни екипи- мотивирани, адекватни, ефективни" (МАЕ-МАЕ).  От БЧК Шумен се включиха  в обучението девет доброволци от младежката структура.  През есента работата по проекта ще продължи със събития по повод Световния ден на Първата помощ и обучения на шестокласници.

Няма коментари: