понеделник, 21 май 2018 г.

МАЕ- Шумен в Природен парк "Шуменско плато"Доброволците от Младежкия авариен екип при БЧК - Шумен проведоха тренировъчен лагер в Природен парк "Шуменско плато", к-с "Стъклото". По време на двудневното обучение, те разгледаха основни теми свързани с първа долекарска помощ, психологична помощ и психосоциална подкрепа, роли и задачи на МАЕ, работа при бедствия, аварии и катастрофи, както и теми свързани с Международното червенокръстко движение. 


Няма коментари: