понеделник, 9 октомври 2017 г.

Общи знания за ЧК/ЧП

На 7 октомври 2017г. в залата за БЧК Шумен се проведе обучение на тема: Общи знания за червенокръсткото движение, БЧК И БМЧК. Новите доброволци се запознаха с историята и създаването на Червения кръст, фундаменталните принципи на Международното движение на ЧК/ЧП, емблемата и Международното хуманитарно право. Интерес предизвикаха и темите за структурата, историята и дейностите на Българския Червен кръст и на младежката организация.  Обучителите чрез  интерактивни методи  презентираха  темата. Обучението е част от програмата и мероприятията свързани с 14 октомври, когато се навършват 96 години от създаването на младежката червенокръстка организация.   

Няма коментари: