вторник, 24 октомври 2017 г.

Обучения в община Никола Козлево

Доброволци от младежката структура на БЧК в Шумен посетиха своите връстници от общинския клуб „Надежда" в община Никола Козлево. В СУ „Цанко Церковски" четири екипа от доброволци проведоха осем обучения  с ученици от осмите и деветите класове по темите: Превенция на зависимости, Превенция на сексуално-рисково поведение и ПДП. Доброволците завързаха нови запознанства и приятелства. Заедно планираха свои съвместни дейности и кампании.

Няма коментари: