четвъртък, 9 февруари 2017 г.

Обучение на тема: Превенция и контрол на ХИВ/СПИН

На 6-сти  и 7-ми февруари 2017г. в ОС на БЧК Шумен се проведе надграждащо обучение на тема: Превенция и контрол на ХИВ/СПИН.  В обучението се включиха доброволци от клубовете в град Шумен и от общините Никола Козлево, Смядово, Нови пазар и Каспичан. Двудневното обучение бе водено от  националния координатор по ХИВ/СПИН  Станимир Бояджиев.  Той  затвърди базовите знанията на младежите по темата,  запозна ги с новата материя и с иновативни методи и механизмите на работа със ЗОМ. Заедно  с доброволците изработиха план и алгоритъм за провеждане на лекции в училищата на принципа „Връстници обучават връстници". Обучението бе част от планираните дейности във връзка с 14 февруари- Националната ХИВ/СПИН кампания и Денят на влюбените.

Няма коментари: