събота, 19 ноември 2016 г.

Заедно срещу насилието

18 ноември - Европейски ден за превенция на сексуалната злоупотреба и експлоатация на деца и 19 ноември – световен ден за превенция на насилието над деца отбелязаха заедно доброволците от БМЧК – Шумен, Комплекса за социални услуги за деца и семейства и Детски център за застъпничество и подкрепа Зона ЗаКрила.

Доброволците от БМЧК и специалистите се включиха в интерактивна игра, чрез която демонстрираха практиките за щадящо изслушване на деца, жертва на насилие. Чрез симулация, те представиха разпит на дете и така имаха възможност да се запознаят с ролята на различните участници в съдебен процес.

Темата за насилието над деца е болезнена и все още не се говори достатъчно за нея, споделиха младежите. Те задаваха много въпроси, свързани с правата на децата, жертва на насилие и изразиха своята позиция, че нито едно дете не заслужава да бъде бито и  унижавано. Младите хора се информираха за институциите и телефоните, на които може да се подава сигнал за дете, жертва на насилие – 116 111 Национална телефонна гореща линия за деца, единния национален номер 112 и институции като Полицията, Отдела за закрила на детето, Зона ЗаКрила – в Шумен. 

Младите хора от БМЧК са социално активни и готови да подкрепят свои връстници по темите, които дискутирахме, споделиха от Комплекса за социални услуги. Специалистите изразиха готовност да продължат работата си с доброволците с представяне на интернет платформата за превенция на рисковото поведение при юношите, която  Институт по социални дейности и практики разработи специално за подкрепа на деца и млади хора от 12 до 18 годишна възраст.

 

Няма коментари: