вторник, 17 май 2016 г.

Участие в обучение на фондация СМАРТ

Четирима доброволци от Българския  Младежки Червен Кръст- Шумен участваха в обучение, проведено от 11 до 14 май в курортен комплекс Боровец. Инициативата е на Фондация СМАРТ, в рамките на Регионална кампания Youth voice на UNFPA – фонда на ООН за население и проект ACT!2015 на UNAIDS – програмата на ООН за ХИВ/СПИН.  Основната тема на обучението бе "Проследяване на напредъка по Целите за устойчиво развитие до 2030 година", но това съвсем не бе единственото, обсъждано по време на сесиите. Бяха засегнати актуални и интересни за участниците тематики като сексуално-репродуктивно здраве, проблеми с младежката активност и др. Освен това преподавателите споделиха ценни съвети за воденето на обучения, начини за справяне с трудни участници, давайки примери от своята практика. На участниците често им се налагаше да участват в екипна работа, да изготвят проекти по метода "BIG DATA" и да ги представят пред обучителите, играещи роля на властимащи при одобряване на различни младежки инициативи и проекти. За разлика от образователната система, използвана в училище, всички занятия бяха провеждани по методите на неформалното образование, осигуряващ по-добро усвояване на материала и по-малко стрес за обучаваните. Интересът на всички участници към програмата бе изключително висок, като неоспорима заслуга за това имаха множеството енерджайзери, образователни игри и задачи, както и лъчезарните и опитни обучители. За участниците, всички от които бяха членове на различни неправителствени организации, придобитите умения и спомени със сигурност ще бъдат от голяма полза при бъдещата им работа и развитие.

Няма коментари: