вторник, 5 април 2016 г.

"Зависимости и превенция"- обучение за доброволци на БМЧК Шумен

На 04.04.2016 г. в сградата на БЧК Шумен се проведе тренинг-обучение на тема: „Зависимости и превенция"с доброволци от БМЧК Шумен и клуб „Надежда", Никола Козлево. По атрактивен начин младежите бяха запознати с видовете психо-активни вещества и пагубното им въздействие върху организма. Начините за превенция и справяне с проблема провокираха работата по групи, като младите хора сами изработиха алгоритъм „Стъпка по стъпка" за справяне с различни ситуации на зависимости. Отработени бяха игрови методи за себеразрушаване в контекста на зависимости и себереализация като успели млади хора. Обучението бе съвместно с Общински здравен център-Шумен. На срещата присъства  г-жа Полина Караджова –консултант към  Центъра за кариерно развитие. Тя  презентира на  групата, истории на известни личности /певци, актьори, спортисти и личности от шоубизнеса/, които в реалния си живот са били наркозависими. Информацията се поднесе на тинейджърите под формата на голяма книга, която се чете пред тях. Използва се методът „Сторителинг", който дава възможност  за дискусии и работа в малки групи по конкретни казуси и споделяне на лични преживявания.

Няма коментари: