сряда, 9 март 2016 г.

Учредяване на клуб "Студентски" на БМЧК Шумен

На 9 март 2016г. в Шуменския  университет „Епископ Константин Преславски" се учреди клуб на БМЧК Шумен. Единадесет  студенти от специалността „Социална педагогика" заявиха желание да се занимават с доброволчество и промотират дейностите на Българския Червения кръст. При учредяването,  младежите си избраха клуба да се казва „Студентски". За клубен координатор единодушно бе  избрана Миглена Илиева, а за заместник-клубен координатор Нели Дончева. Новите доброволци предложиха различни идеи за техни предстоящи мероприятия и  приеха План за дейността на клуба до края на годината.

Няма коментари: