понеделник, 21 декември 2015 г.

Национален дарителски фонд за подпомагане на деца, пострадали от пътнотранспортни произшествия помага с парични средства

 
Консултативният съвет на „Национален дарителски фонд заподпомагане на деца, пострадали от пътнотранспортни произшествия" разгледа постъпилите в секретариата на НС на БЧК молби и одобри финансовата подкрепа на 3 деца, пострадали при пътни инциденти от Шуменска област.
 
 

Няма коментари: