вторник, 10 ноември 2015 г.

Обучение в ЦНСТ №3

На 5 ноември 2015г. доброволци от БЧК Шумен, работещи по програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН" към Министерство на здравеопазването- Компонент 7, проведоха обучение с младежите от ЦНСТ № 3 в града.  Те разговаряха със своите връстници за произхода на вируса на СПИН, за начините на заразяване и превенцията от сексуално-рисково поведение. 

Няма коментари: