вторник, 27 октомври 2015 г.

Превенция на зависимости- обучение за доброволци на БМЧК- Шумен

На 17 октомври в залата на ОС  на БЧК Шумен се проведе обучение за доброволци  на тема: Превенция на зависимости. Деян  Иванов – обучен по този модул на второ ниво на Лятна академия -2015г.  запозна  младежите с основните понятия, видовете психо-активни  вещества /ПВ/, видовете наркотици и методите за лекуване от зависимостта. Доброволците работиха по екипи различни казуси и презентираха варианти  на представяне на темата пред свои връстници.

Няма коментари: