неделя, 20 септември 2015 г.

Промоция на хуманитарни ценности- обучение на БМЧК Шумен

На 19 септември 2015г. в залата на ОС на БЧК Шумен се проведе обучение за доброволци на тема: Промоция на хуманитарни ценности. Божидара Васкова –обучена на второ ниво по този модул на Лятна академия 2015г. запозна младежите с теоретичната обосновка по темата и с основните принципи на ЧК/ЧП. Дискутираха се  разликите в  културите  като основна причина за стереотипи, предразсъдъци и дискриминация. Всичко това бе онагледено с презентация  и видео клипове. Работата в екип помогна на  доброволците да разработят свои предстоящи дейности по темата.

Няма коментари: