петък, 8 май 2015 г.

8 май -Световният ден на Червеният кръст и Червеният полумесец

Днес,  Българският червен кръст-Шумен отбелязва 8 май – Световният  ден на Червения кръст и Червения полумесец. На  този ден  189 червенокръстки дружества в света празнуват  50-годишнината от приемането на Седемте фундаментални принципа на Международното движение. Празникът преминава  под надслов „Нашите принципи в действие" с акцент върху тяхната всеобща валидност и устойчивост в хуманитарната ни дейност.

Поздрав към  всички доброволци по повод честването на празника отправи Председателят на БЧК Шумен д-р Николай Чобанов.

На  8 май  се проведе и Областното състезание на Ученическите екипи по първа долекарска помощ /УЕПП/.  Участие в състезанието взеха четири отбора, които показаха своите практически и теоретични  знания на пет състезателни пункта.  Доброволците от МАЕ към БМЧК Шумен  подготвиха различни инцидентни ситуации от ежедневието. На първо място се класира отборът на II  ОУ „Д-р Петър Берон", които ще участва в началото на месец юни в  Националното  състезание в НУЛЦ- Лозен на БЧК. На второ място се класира отборът на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий"- гр. Смядово, а на трето -отборът на СОУ „Йоан Екзарх Български". Предметни награди и грамоти връчи Председателят на БЧК Шумен д-р Чобанов. Той поздрави всички участници  за доброто им представяне и показани резултати. Наградени бяха и най-активните доброволци  от младежката организация. Празникът завърши с подготвения от БМЧК Шумен флашмоб .

В днешния ден, доброволци от БМЧК Шумен се включиха активно  и в обявената от ООН  Трета глобална седмица за пътна детската безопасност с призива „Спаси живота на децата!", а 12.00 ч. всички ние изказахме своята съпричастност към пострадалите от пътно транспортни произшествия с едноминутно  мълчание в памет на децата загинали на пътя.

 

Няма коментари: