четвъртък, 23 април 2015 г.

Ученическо състезание " Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации"

На 22 април 2015г. се проведе Регионалното и Областното  ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации". Организатор на мероприятието е ГДПБЗН-МВР в партньорство с МОН и БЧК. Състезаваха се осем отбора- пет от град Шумен     и  по един от град Нови пазар, Велики Преслав и Смядово. Състезанието премина през два етапа. В първия етап състезателите решаваха тест, а във втория - под формата на състезателни игри,   демонстрираха своите  умения за действия при природни бедствия, химически аварии, пожари,  оказване на първа долекарска помощ.

Доброволците  от БМЧК Шумен  подготвиха  пункта   по Първа помощ.  Учениците имаха възможност да си изтеглят определена  ситуация   свързана с  изгаряне, видове рани, увреждане на стави и кости, кръвотечение и съживяване при клинична смърт.

Победител в Областното състезание   е отборът на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий" град Смядово , който ще участва  в  Националното  ученическо  състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации" през месец юни в Слънчев   бряг.

Няма коментари: