четвъртък, 14 юни 2012 г.

Работа на терен

        На 13 юни в присъствието на мониториращ екип под ръководството на госпожа Анина Чилева – дългосрочен консултант по компонент 7 на програма Превенция ХИВ/СПИН, доброволците на Клуб 7 Шумен работиха на терен в ромската махала в град Шумен. Обхванати бяха 8 младежи на възраст 15-20 години. Бяха им предоставени презервативи и здравно- образователни материали. Доброволците мотивираха обхванатите младежи за безопасно сексуално поведение с цел превенция на СПИН и полово предавани болести.


Няма коментари: